Moduł II

2022Z

Kod przedmiotu56S2-MODII
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jaworowicz Magdalena, Jaworowicz Piotr, Skuteczna komunikacja w nowoczesnej organizacji, DIFIN Spółka Akcyjna, 2017, s. 230 2) Morreale Shewryn P, Spitzberg Brian H., Barge J. Kevin, Komunikacja między ludźmi, Wydawnictwo Naukowe PWN , 2015, s. 408
Literatura uzupełniająca
Uwagi