Praktyka dyplomowa

Diploma practice

2021L

Kod przedmiotu56S2-PRAKDYPL
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Weiner J., Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych - Przewodnik praktyczny., Wydawnictwo Naukowe PWN., 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi