Praca magisterska

2022L

Kod przedmiotu56S2-PRMAG
Punkty ECTS 13
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) ., Oryginalne prace twórcze z zakresu kształtowania i ochrony środowiska., ., .
Literatura uzupełniająca
Uwagi