Recykling tworzyw sztucznych

Plastic Recycling

2022L

Kod przedmiotu56S2-RTS
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceZarządzanie gospodarką odpadami, analiza instrumantalna
Wymagania wstępneznajomość właściwości fizycznych i chemicznych produktów przemysłu organicznego
Opis ćwiczeń
Opis wykładówroblem odpadów z tworzyw sztucznych w UE. Krajowa baza odpadów polimerowych. Gospodarka odpadami w świetle norm prawnych. Polskie Normy tworzyw sztucznych. Nazwy i skróty polimerów. Identyfikacja polimerów. Sortowanie odpadów. Recykling surowcowy. Recykling materiałowy. Maszyny do rozdrabniania, mycia i suszenia odpadów Recykling poliolefin, PET, PCV. Recykling energetyczny.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Podstawy prawne regulujące gospodarkę odpadami. Ewidencja odpadów. Identyfikacja tworzyw sztucznych. Sposoby pozyskiwania materiałów polimerowych. Recykling tworzyw sztucznych. Właściwości użytkowe tworzyw sztucznych
Cel kształceniaZapoznanie studentów z recyklingiem wybranych produktów odpadowych przemysłu organicznego.
Literatura podstawowa1) Kijeński J., Błędzki A.K., Jeziórska R., Odzysk i recykling materiałów polimerowych, PWN, 2011 2) Saechtling H., Tworzywa sztuczne Poradnik, WNT, 2000 3) Grzywa E., Molenda J., Technologie podstawowych syntez organicznych t. 1 i t. 2, WNT, 2008 4) Frączyk A. Mazur P., Technologia metali i tworzyw sztucznych cz. 2 i cz. 3, UWM Olsztyn, 2012 5) Nowak K., Rutkowski R., Skryło P., Mitka K., Kowalski P., Kowalska T., Laboratorium chemii organicznej, WNT, 2004
Literatura uzupełniająca1) Kotowski W., wyd. TRIADA Będzin, Utylizacja i gospodarka odpadami, 2006r., tom 2) Kozłowski M., wyd. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Podstawy recyklingu tworzyw sztucznych, 2001r., tom 3) Błędzki A.K., wyd. WNT, Recykling tworzyw sztucznych, 1997r., tom
Uwagi