Specjalizacyjne seminarium magisterskie

Graduate Seminar in the Specialty Area

2021L

Kod przedmiotu56S2-SPECSEMMA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeń MAGISTERSKIE:ĆWICZENIA:Prezentacja wybranych zagadnień z zakresu ochrony środowiska w oparciu o oryginalną literaturę naukową, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki badawczej Katedry Chemii Środowiska. Metody prowadzenia badań naukowych w zakresie chemii środowiska, w tym zwłaszcza gospodarki odpadami. Struktura i etapy przygotowania pracy dyplomowej magisterskiej. Rzetelność naukowa. Referowanie założeń metodycznych, przeglądu literatury, rezultatów badań własnych z zakresu poszczególnych prac dyplomowych i ich interpretacja w konfrontacji z literaturą źródłową.
Opis wykładów-
Cel kształceniaZapoznanie z informacjami zawartymi w literaturze naukowej z zakresu ochrony środowiska, w tym głównie związanej z chemią środowiska, w tym zwłaszcza z gospodarką odpadami. Nauczenie metod gromadzenia literatury źródłowej, prezentacji rezultatów badań, wnioskowania i prowadzenia dyskusji naukowej.
Literatura podstawowa1) ., Oryginalne prace twórcze z zakresu kształtowania i ochrony środowiska., ., .
Literatura uzupełniająca1) ., tom
Uwagi