Specjalizacyjne seminarium magisterskie

Graduate Seminar in the Specialty Area

2022L

Kod przedmiotu56S2-SPECSEMMA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń MAGISTERSKIE:ĆWICZENIA:Prezentacja wybranych zagadnień z zakresu ochrony środowiska w oparciu o oryginalną literaturę naukową, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki badawczej Katedry Chemii Środowiska. Metody prowadzenia badań naukowych w zakresie chemii środowiska, w tym zwłaszcza gospodarki odpadami. Struktura i etapy przygotowania pracy dyplomowej magisterskiej. Rzetelność naukowa. Referowanie założeń metodycznych, przeglądu literatury, rezultatów badań własnych z zakresu poszczególnych prac dyplomowych i ich interpretacja w konfrontacji z literaturą źródłową.
Opis wykładów-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) ., Oryginalne prace twórcze z zakresu kształtowania i ochrony środowiska., ., .
Literatura uzupełniająca
Uwagi