Rekultywacja środowiska - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Ochrona Środowiska

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może podjęć pracę w administracji, przemyśle, rolnictwie, instytucjach badawczych i kontrolnych, szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej - zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), administracji, oraz instytucjach zajmujących się szeroko pojętą ochroną środowiska. Jest przygotowany do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz do podejmowania pracy badawczej.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego 2
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne w ochronie środowiska
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
20
10
II - Podstawowe
Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
15
30
III - Kierunkowe
Biochemia gleby
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Chemia fizyczna
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
IV - Specjalnościowych
Analiza instrumentalna
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Kształtowanie i ochrona krajobrazu
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
10
15
Rekultywacja ekosystemów wodnych
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
10
20
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium magisterskie
3
ZAL-O
Seminarium magisterskie
45
VI - Praktyka
Praktyka dyplomowa
4
ZAL
Praktyki
0
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ekotoksykologia
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Planowanie przestrzenne
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
IV - Specjalnościowych
Bioremediacja
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Fitotechnologie w rekultywacji środowiska
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
15
Ochrona i renaturyzacja mokradeł
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
20
Praca magisterska
7
ZAL
Pracownia magisterska
0
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
10
30
Systemy informacji o środowisku
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
10
20
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium magisterskie
3
ZAL-O
Seminarium magisterskie
45
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego 2
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Geografia zasobów środowiska
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
30
15
Polityka ochrony środowiska
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
30
15
Przedsiębiorczość w ochronie środowiska
1
ZAL-O
Wykład
15
IV - Specjalnościowych
Moduł I
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
15
Moduł II
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
15
Ochrona i rekultywacja gruntów
2
ZAL-O

ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia projektowe
10
15
15
Praca magisterska
13
ZAL
Pracownia magisterska
0
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium magisterskie
3
ZAL-O
Seminarium magisterskie
45
SUMA
30,0