Inżynieria procesowa, biotechnologia i ochrona środowiska - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauk o Środowisku

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Ochrona Środowiska

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent kierunku ochrona środowiska, specjalności inżynieria procesowa, biotechnologia i ochrona środowiska może znaleźć zatrudnienie w instytutach naukowo-badawczych, w specjalistycznych laboratoriach stosujących techniki i procedury molekularne, specjalistycznych laboratoriach toksykologicznych, instytucjach kontroli i oceny stanu środowiska, korporacjach międzynarodowych zajmujących się technologiami i biotechnologiami w przemyśle oraz instytucjach związanych z ochroną środowiska.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
English Language Support
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
English Terminology in Biotechnology
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
German language
1
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
20
Writing Scientific Papers
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
II - Podstawowe
Environmental statistics
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
Techniques of Genetic Engineering
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
6
24
III - Kierunkowe
Analytical Training
2
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
30
Biological Wastewater Treatment
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Wykład
20
10
Biotechnology in Environmental Protection
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
11
34
Design of processes in environmental biotechnology
2
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
30
Monitoring of aerobic stabilization of municipal solid waste
1
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
15
Toxicology
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
5
25
Water and wastewater treatment
4
ZAL-O
BRAK
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia audytoryjne
56
19
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0