Agroturystyka

Agritourism

2023Z

Kod przedmiotu58S1-AGRO
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sikora J., Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. , Wyd. C.H. Beck. , 2012 2) Młynarczyk K., Agroturystyka., Wyd. UWM Olsztyn. , 2002 3) Gaworecki W., Turystyka., Wyd. PWE Warszawa. , 2010 4) Łobożewicz T., Bieńczyk G. , Podstawy turystyki., Wyd. WSE Warszawa. , 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi