Antropomotoryka

Anthropomotorics

2021L

Kod przedmiotu58S1-ANTROP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Czabański B., Kształcenie psychomotoryczne. , AWF, Wrocław., 2000 2) Drabik J., Testowanie sprawności fizycznej u dzieci, młodzieży i dorosłych, AWF Gdańsk, 1997 3) Drozdowski Z., Filogenetyczny rozwój motoryczności człowieka., Kraków, 1994 4) Osiński W., Antropopmotoryka., AWF Poznań, 2003 5) Raczek J., Mynarski W., Ljach W., Kształtowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych., AWF Katowice., 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi