Biometeorologia w turystyce i rekreacji

Biometeorology in Tourism and Recreation

2023Z

Kod przedmiotu58S1-BTIR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Woś A., Meteorologia dla geografów. , PWN, 2000 2) Kożuchowski (red.), Meteorologia i klimatologia, PWN, 2005 3) Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., Bioklimatologia człowieka, IGiPZ PAN, 1997 4) Błażejczyk K, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, IGiPZ PAN, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi