Dziedzictwo kulinarne

Culinary Heritage

2023L

Kod przedmiotu58S1-DZKULI
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gasik D., Polskie kuchnie regionalne, wyd. Rocznik Dyadktyczny WSTH Warszawa, 2005 2) Gąsiorowski M., O produktach tradycyjnych i regionalnych - możliwości a polskie realia, wyd. Fundacja Fundusz Współpracy Warszawa, 2005 3) Lis H., Lis P., Kuchnia Słowian czyli o poszukiwaniu dawnych smaków, wyd. Nasza Księgarnia, 2015 4) Ogrodowska B., Tradycje polskiego stołu, wyd. Sporti turystyka Muza SA warszawa, 2010 5) Palich P., Kuchnia -element dziedzictwa kulturowego jako produkt turystyczny. W kuchni i za stołem, wyd. Arche, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi