Ekologia i ochrona środowiska

Ecology and environmental protection

2021L

Kod przedmiotu58S1-EIOS
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) MacKenzie A., Ball A.S., Virdee S.R., Ekologia. Krótkie Wykłady , PWN, 2000 2) Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D., Ochrona Środowiska Przyrodniczego., PWN, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi