Ekonomika turystyki i rekreacji

Economics of Tourism and Recreation

2022Z

Kod przedmiotu58S1-ETIR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Panasiuk A. (red.), Ekonomika turystyki i rekreacji, Wyd. PWN Warszawa, 2011 2) Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, Wyd. UŁ Łódź, 2002 3) Łazarek R. , Ekonomika turystyki. Wybrane zagadnienia, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa., 2004 4) Niezgoda A., Zmyślony P., Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi