Fizjologia człowieka z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej

Human Physiology with Essentials of the First Premedical Aid

2021Z

Kod przedmiotu58S1-FCZE
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Górski J., Fizjologia człowieka, ydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 2) Traczyk W. Z., Fizjologia człowieka w zarysie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 3) Goniewicz M. , Pierwsza pomoc – podręcznik dla studentów, wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011 4) Buchfelder M., Buchfelder A ,, Podręcznik pierwszej pomocy, wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi