Geografia turystyczna

Tourism geography

2021L

Kod przedmiotu58S1-GEOGTUR
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kurek W., Regiony turystyczne świata cz 1 i 2 , PWN Warszawa, 2012 2) Kruczek Z, Kraje pozaeuropejskie – zarys geografii turystycznej, wyd. Proksenia, Kraków, , 2010 3) Jędrusik M., Makowski J., Plit F, Geografia turystyczna świata: nowe trendy: regiony turystyczne, wyd. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa,, 2010 4) Cabaj W, Kruczek Z., Podstawy geografii turystycznej, Proksenia, 2010 5) Ilieş A., Wendt J.A., Geografia turystyczna. Podstawy teorii i zagadnienia aplikacyjne, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi