Gry i zabawy rekreacyjne

Recreational Fun and Games

2022Z

Kod przedmiotu58S1-GIZR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Janikowska-Siatka M., Skrętowicz E., Szymańska E., Zabawy i gry ruchowe na lekcjach WF i festynach sportowo-rekreacyjnych, WSiP Warszawa, 2006 2) Ostrowski A., Zabawy i rekreacja w wodzie, WSiP Warszawa, 2003 3) Bondarowicz M., Staniszewski T., Wielka księga zabaw i gier ruchowych. Cz. I: wiosenno-letnie ciepłe dni, BK Wrocław, 2003 4) Bondarowicz M., Staniszewski T., Wielka księga zabaw i gier ruchowych. Cz. I: jesienno-zimowe chłodne dni, BK Wrocław, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi