Hotelarstwo i gastronomia

Hospitality and Gastronomy

2022L

Kod przedmiotu58S1-HIG
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Witkowski C., Hotelarstwo Cz.1. Podstawy hotelarstwa, PWE, 2003 2) Witkowski C., Hotelarstwo Cz.2. Międzynarodowe systemy hotelowe w Polsce, PWE, 2003 3) Błądek Z., Hotele-programowanie, projektowanie, wyposażenie, Albus, 2004 4) Ikanowicz C., Piekarski J.W., Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, SGH, 2009 5) Knowles T., Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, PWN, 2001 6) Dominik P., Gastronomia we współczesnym hotelu, Almamer, 2008 7) Jargoń R., Obsługa Konsumenta, t. 1, 2, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A., 2000 8) Sala J., Marketing w gastronomii, PWE, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi