Marketing i analiza rynku usług turystycznych

Marketing And Tourism Market Analysis

2023Z

Kod przedmiotu58S1-MIAR
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Altkorn J, Marketing w turystyce", , PWN, 1994 2) Bosiacki S., Sikora J, "Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji", AWF w Poznaniu, 9991 3) Red. A. Panasiuk, "Marketing usług turystycznych", PWN, 7002 4) Mazurkiewicz L., "Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym" , PWE, 202 5) Pomykalski A., "Zarządzanie i planowanie marketingowe" , PWN, 8002 6) Tokarz. A. Lewandowska, "Badania rynku turystycznego", Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 4002 7) Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B, "Produkt turystyczny albo jak organizować poznanie świata" , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi