Mikrobiologia sanitarna w turystyce

Sanitary Microbiology in Tourism

2023Z

Kod przedmiotu58S1-MST
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bobrowski M.M., Podstawy biologii sanitarnej, Ekonomia i Środowisko, Białystok, 2002, s. 1-228 2) Grabińska-Łoniewska A., Siński E., Mikroorganizmy chorobotwórcze i potencjalnie chorobotwórcze w ekosystemach wodnych i sieciach wodociągowych, Seidel-Przyweckisp.z o.o, 2010, s. 1-256 3) Salyers A. A., Whitt D.D., Mikrobiologia, Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko, PWN, 2005, s. 1-608 4) GrajewskiJ., Mikotoksyny i grzyby pleśniowe, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2006, s. 1-202
Literatura uzupełniająca
Uwagi