Odnowa biologiczna

2022Z

Kod przedmiotu58S1-ODBw2
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jethon Z., Fizjologiczne podstawy odnowy biologicznej w sporcie., Instytut Sportu, Warszawa, 1982 2) Kasperczyk T., Fenczyn J., Podręcznik odnowy psychosomatycznej., PZWL, Warszawa, 1996 3) Magiera L., Walaszek R., Masaż sportowy z elementami odnowy biologicznej., Biosport, Kraków, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi