Ochrona przyrody i bioróżnorodności

Protection of Nature and Biodiversity

2022L

Kod przedmiotu58S1-OPIB
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Simonides E., Ochrona przyrody , Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2007 2) Pullin A.S., Biologiczne podstawy ochrony przyrody, Wyd. PWN, Warszawa, 2004 3) Wiśniewska J., Gwiazdowicz D.J., Ochrona Przyrody, Wyd. Uniw. Przyr. Poznań, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi