Obsługa ruchu turystycznego

Tourist Traffic Services

2022Z

Kod przedmiotu58S1-ORT
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kruczek Z., Obsługa Ruchu Turystycznego, t. Wyd. IV, Proksenia Kraków, 2014, s. 384 2) Gaworecki W., Turystyka, Wyd. Nauk. PWN Warszawa, 2008 3) Gołembski G., Kompendium wiedzy o turystyce, Wyd. Nauk. PWN Warszawa-Poznań, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi