Praktyka biurowa

Practice in Office

2022L

Kod przedmiotu58S1-PBIU
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) N.N, 1) ., "Aktualnie obowiązujące akty prawne zgodne z zakresem działania jednostki, w której odbywana jest praktyka,", 2) ., "Kodeks etyczny obowiązujący w poszczególnych jednostkach", 3) ., "Księga jakości realizowanych zadań i procedur", 4) ., "Wewnętrzne regulaminy organizacyjne", 5) ., "Literatura branżowa,", 6) ., "Instrukcje obsługi podstawowych urządzeń będących w użytkowaniu podmiotu, gdzie odbywana jest praktyka."., N.N, n.,N
Literatura uzupełniająca
Uwagi