Pływanie z elementami treningu sportowego

Swimming with elements of sports training

2021L

Kod przedmiotu58S1-PETS
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Polski Związek Pływacki, Przepisy Pływania FINA, brakwyd. PZP , 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi