Praca licencjacka

Bachelor Thesis

2023L

Kod przedmiotu58S1-PLIC
Punkty ECTS 10
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dowolny Autor, Czasopisma Branżowe / Czasopisma naukowe / Materiały źródłowe w zakresie tematyki prac dyplomowych , Dowolne wydawnictwo, Rok
Literatura uzupełniająca
Uwagi