Podstawy turystyki

Fundamentals of tourism

2021Z

Kod przedmiotu58S1-PODTUR
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Przecławski K., Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis Kraków,, 1997 2) Łobożewicz T., Bieńczyk G., Podstawy Turystyki., wyd. Almamer Warszawa, 2001 3) Toczek- Werner S. (red.), Podstawy rekreacji i turystyki, wyd. AWF Wrocław, 2005 4) Gaworecki W., Turystyka, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2000 5) Butowski, L., Turystyka w Polsce. Uwarunkowania organizacyjne i prawne. , Wydawnictwo WSSP Lublin, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi