Prawo

Law

2022Z

Kod przedmiotu58S1-PRAWO
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPraca z tekstem prawnym, rozwiązywanie kazusów, interpretacja norm prawnych, uzupełnienie wiadomości zaprezentowanych podczas wykładu. Szczegółowa treść ćwiczeń: 1. pojęcie prawa, relacje prawa i moralności, 2. źródła prawa powszechnie obowiązującego, źródła prawa wewnętrznie obowiązującego, 3. budowa tekstu prawnego, budowa normy prawnej i przepisu prawnego, 4. pojęcie wykładni prawa i jej reguły, 5. praktyczna wykładnia prawa, rozwiązywanie kazusów, 6. projektowanie aktów prawnych z zakresu prawa turystycznego, 7. pisanie pism procesowych np.: odwołanie od decyzji administracyjnej, 8. RODO w działalności turystycznej
Opis wykładówWykład o charakterze monograficznym. Szczegółowa treść wykładu: 1. pojęcie prawa, relacje prawa i moralności, 2. źródła prawa powszechnie obowiązującego, źródła prawa wewnętrznie obowiązującego, 3. budowa tekstu prawnego, budowa normy prawnej i przepisu prawnego, 4. pojęcie wykładni prawa i jej reguły, 5. zasady prawa cywilnego, 6. zasady prawa karnego, 7. podstawowe wiadomości z zakresu postępowania karnego i cywilnego, 8. podstawowe wiadomości z zakresu prawa turystycznego, 9. podstawowe wiadomości z zakresu prawa administracyjnego.
Cel kształceniazapoznanie studentów z podstawami prawa w zakresie turystyki i rekreacji
Literatura podstawowa1) J. Barcz, A. Bierć, J. Jakubowska-Hara, Zarys prawa, Warszawa, 2015 2) M. Nesterowicz, Prawo Turystyczne, Warszawa, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi