Podstawy rekreacji i organizacja czasu wolnego

Fundamentals of Recreation and Leisure Organisation

2021Z

Kod przedmiotu58S1-PRIO
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Biernat E., Kozdroń E., Rekreacja i turystyka szkolna w procesie edukacji., t. 1, WSEwS, 2008, s. 198 2) Toczek - Werner S., Podstawy rekreacji i turystyki., t. 1, AWF, 2008, s. 172 3) Winiarski R., Rekreacja i czas wolny., t. 1, Łośgraf, 2011, s. 308 4) Tauber P.D., Siwiński W. , Pedagogika czasu wolnego., t. 1, WSHiG, 2002, s. 273 5) Pięta J., Pedagogika czasu wolnego., t. 1, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004, s. 272 6) iełbasiewicz – Drozdowska I., Siwiński W., Teoria i metodyka rekreacji., t. 1, AWF, 2001, s. 304 7) Litwicka P., Metodyka i technika pracy animatora czasu wolnego., t. 1, Proksenia, 2011, s. 112 8) Łobożewicz T., Wolańska T., Rekreacja i turystyka w rodzinie., t. 1, PTNKF, 1994, s. 127 9) Siwiński W., Pluta B., Teoria i metodyka rekreacji., t. 1, AWF, 2010, s. 374
Literatura uzupełniająca
Uwagi