Przedsiębiorczość

Enterprice

2023L

Kod przedmiotu58S1-PRZED
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńnie dotyczy
Opis wykładówPojęcie przedsiębiorczości. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej. Zawody przyszłości ze szczególnym uwzględnieniem turystyki i rekreacji. Zakładanie firmy. Sztuka argumentacji i asertywność. Techniki negocjacji. Kreatywność. Wstęp do innowacyjności i teorie innowacji. Koncepcja innowacyjności UDI i design thinking. Burza mózgów jako metoda rozwiązywania problemów i poszukiwania innowacji.
Cel kształcenianabycie podstawowej wiedzy o przedsiębiorczości
Literatura podstawowa1) Sejm RP, Prawo przedsiębiorców (ze zmianami), Ustawa, 2018 2) Sejm RP, Kodeks cywilny (ze zmianami), Ustawa, 1964 3) Sejm RP, Kodeks spółek handlowy (ze zmianami), Ustawa, 2000 4) Sejm RP, Ustawa o podatku dochodowych od osób fizycznych (ze zmianami), Ustawa, 1991 5) Sejm RP, Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (ze zmianami), Ustawa, 1992 6) Sejm RP, Ustawa o rachunkowości (ze zmianami), Ustawa, 1994 7) Sejm RP, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (ze zmianami), Ustawa, 1998 8) Sejm RP, Kodeks Pracy (ze zmianami), Ustawa, 1974 9) Ministerstwo Finansów, https://www.gov.pl/web/finanse, Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, 2021 10) Ministerstwo, https://www.biznes.gov.pl/pl, Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy, 2021
Literatura uzupełniająca1) Hamel G., Breen B.,, wyd. wyd. HBSP Londyn., "Zarządzanie jutra. Jakie jest twoje miejsce w przyszłości", 2008rr., tom
Uwagi