Psychologia

Psychology

2021Z

Kod przedmiotu58S1-PSYCH
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju, Scholar, 2007 2) Łobocki M., Wychowanie moralne w zarysie, Impuls, 2002 3) Strelau J., Różnice indywidualne, Scholar, 2014 4) Zimbardo P.G., Gerring R.J., Psycholologia i życie, PWN, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi