Praktyka w turystycznych obiektach noclegowych

Practice In Accomodation Places

2021L

Kod przedmiotu58S1-PTON
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dowolni Autorzy, Aktualnie obowiązujące akty prawne zgodne z zakresem działania podmiotu gospodarczego, gdzie odbywana jest praktyka, miejsce odbywania praktyki, 2017 2) Dowolni Autorzy, Wewnętrzne regulaminy organizacyjne i Kodeks etyczny obowiązujący w poszczególnych obiektach, miejsce odbywania praktyki, 2017 3) Dowolni Autorzy, Instrukcje obsługi podstawowych narzędzi i urządzeń będących w użytkowaniu podmiotu gospodarczego, gdzie odbywana jest praktyka,Księga jakości realizowanych zadań i procedur, miejsce odbywania praktyki, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi