Pilotaż wycieczek krajowych i zagranicznych

Piloting of Domestic and Foreign Excursions

2022L

Kod przedmiotu58S1-PWKIZ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Małozięć-Szafranowicz R., Podręcznik pilota wycieczek. Warsztat praktyczny, Kadry turystyki.pl, 2015 2) Jarosz E.,, Vademecum pilotażu wycieczek i obsługi turystycznej, Pracownia Psychoprofilaktyki, 2002 3) Stasiak A., Wiluś R.,, Pilotaż wycieczek turystycznych: testy i pytania, WSTiH Łódź, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi