Rekreacja ruchowa

Physical recreation

2021L

Kod przedmiotu58S1-RELRUCH
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Siwiński W. Pluta B. (red.) (red.) , Teoria i metodyka rekreacji, AWF Poznań, 2010 2) Wolańska T. , Leksykon . Sport dla wszystkich- rekreacja ruchowa, AWF Warszawa, 1997 3) Eberhard A., Fizjologiczne podstawy rekreacji ruchowej z elementami fizjologii ogólnej człowieka, t. 1, WSE, 2008, s. 305 4) Osiński W., Antropomotoryka, t. 1, AWF Poznań, 2003, s. 367
Literatura uzupełniająca
Uwagi