Rekreacyjne i sportowe połowy ryb

Recreational and Sport Fishing

2022L

Kod przedmiotu58S1-RSPR
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wziątek B, Atlas ryb polskich , t. 1, SBM Warszawa, 2015, s. 190 2) Kolendowicz J., Owczarz J. , Wędkarstwo Morskie , t. 1, Multico Warszawa, 2013, s. 240 3) Sikora A., Wędkarastwo Muchowe , t. 1, Multico Warszawa, 2013, s. 204 4) Wróblewski J. , Nowoczesne Wędkarstwo Spławikowe, t. 1, Multico Warszawa, 2014, s. 240
Literatura uzupełniająca
Uwagi