Seminaria dyplomowe I

Diploma Seminar

2023Z

Kod przedmiotu58S1-SEMDYP1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zaczyński W.P., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Wydawnictwo Żak, Warszawa, 1995 2) Weiner J., Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2003 3) Sirojć Z., Przygotowanie pracy dyplomowej. Poradnik dla studentów i promotorów, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi