Seminaria dyplomowe II

2023L

Kod przedmiotu58S1-SEMDYP2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sirojć Z, Przygotowanie pracy dyplomowej. Poradnik dla studentów i promotorów, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2009 2) Zaczyński W.P, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Wydawnictwo Żak, Warszawa, 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi