Systemy informacji przestrzennej z elementami kartografii

Geographic Information Systems and Elements of Cartography

2022Z

Kod przedmiotu58S1-SIP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Urbański J. , GIS w badaniach przyrodniczych, Uniwersytet Gdański, 2012 2) Szczepanek R., Systemy informacji przestrzennej z QGIS, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej Olgierd Graca, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi