Systemy informatyczne w turystyce i rekreacji

Information Systems in Tourism and Recreation

2022L

Kod przedmiotu58S1-SIWT
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzająceTechnologia informacyjna
Wymagania wstępneZnajomość obsługi komputera na poziomie średniozaawansowanym
Opis ćwiczeńKOMPUTEROWE:ĆWICZENIA:Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie harmonogramu i zasad zaliczania zajęć. Omówienie podstaw funkcjonowania oprogramowania MS SQL Express w gromadzeniu danych dla oprogramowania stosowanego w branży turystycznej. Omówienie funkcjonowania oprogramowania stosowanego w recepcjach hotelowych na przykładzie programu Chart. Studium przypadku z wykorzystaniem demonstracyjnej bazy danych w przepływie informacji hotelowych – praktyczne omówienie przepływu informacji w punkcie turystycznym, rejestracja klienta, raportowanie, analiza danych (praca z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania komputerowego). Omówienie funkcjonowania oprogramowania stosowanego w branży gastronomicznej na przykładzie programu Gastro POS i Gastro Chef. Studium przypadku z wykorzystaniem demonstracyjnej bazy danych w przepływie informacji gastronomicznych – przepływ informacji w punkcie gastronomicznym, obsługa klienta, wystawianie rachunków, obsługa kelnerska (praca z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania komputerowego). Omówienie zasad obsługi interfejsu CMS Joomla! i Wordpress. Tworzenie i konfigurowanie strony internetowej z wykorzystaniem platformy Joomla! Tworzenie i konfigurowanie bloga z wykorzystaniem platformy Wordpress. Omówienie publikacji stron internetowych w Internecie.
Opis wykładówWprowadzenie do przedmiotu. Omówienie rodzajów oprogramowania stosowanych w branży turystycznej i hotelarskiej. Przedstawienie przykładowych programów branżowych – Chart LSI, Fidelio Oracle, S4H i sposobów ich wykorzystania w punktach turystycznych, gastronomicznych oraz hotelarskich. Zasady przepływu informacji w turystyce – omówienie źródeł informacji w branży turystycznej i hotelarskiej, omówienie funkcji gromadzenia rachunków ze względu na źródło ich powstawania, przedstawienie zasad kanałowego segmentowania procesu rejestracji klientów, studium raportowania i współpracy z podwykonawcami i pracownikami obiektu. Gromadzenie danych – omówienie rodzajów baz danych stosowanych w branży turystycznej, przestawienie sposobów wykorzystania gromadzonych danych do selekcji potencjalnego klienta w działaniach marketingowych. Prowadzenie stron internetowych – przedstawienie systemów do zarządzania treścią CMS, bazujących na kreatorach Joomla! i Wordpress, omówienie sposobów dotarcia do klienta końcowego za pomocą narzędzi internetowych Google Ads i portali społecznościowych. Zastosowanie słów kluczowych jako formy pozycjonowania stron internetowych.
Cel kształceniaNabycie umiejętności doboru i obsługi oprogramowania dedykowanego punktom turystycznym, gastronomicznym i hotelarskim. Umiejętność kreatywnego zastosowania narzędzi internetowych do obsługi sieciowej, w tym wykorzystania stron internetowych i portali społecznościowych jako sposobu komunikacji z klientem końcowym.
Literatura podstawowa1) Jadwiga Berbeka, Krzysztof Borodako, Krzysztof Lipecki, Michał Rudnicki, Technologie cyfrowe w obiektach hotelarskich. Wizerunek-Relacje-Komunikacja, Wydawnictwo C.H.Beck, 2020
Literatura uzupełniająca1) Agnieszka Ciborowska, Jarosław Lipiński, wyd. Wydawnictwo Helion, WordPress dla początkujących, 2017r., tom 2) Scott Wilson, wyd. Wydawnictwo Helion, WordPress dla małych firm. Proste strategie tworzenia dynamicznych witryn WWW, 2017r., tom
Uwagi