Technologie żywności

Food Technology

2023Z

Kod przedmiotu58S1-TECHZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Biller E., Technologie żywności-wybrane zagadnienia., wyd. SGGW Warszawa, 2005 2) Bijok B., Bijok F., Surowce i technologie żywności cz.1, wyd. WSiP Warszawa, 2005 3) Bijok B., Bijok F., Surowce i technologie żywności cz.2, wyd. WSiP Warszawa, 2005 4) Zalewski S. , Podstawy technologii gastronomicznej, wyd. WNT Warszawa, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi