Turystyka i rekreacja osób starszych i niepełnosprawnych

Tourism and Recreation of the Elderly and the Disabled

2023L

Kod przedmiotu58S1-TIRS
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Chojnacki K., Turystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie jako forma rehabilitacji fizycznej, psychicznej, społecznej, AWF Kraków, 2007 2) Giezek M. (i inni), Turystyka osób niepełnosprawnych. Praca zbiorowa,, MOSiSR Szczecin, 2003 3) Łobożewicz T. (red.), Turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych, WSE Warszawa, 2000 4) Mindura F., Zbikowski J.,, Krajoznawstwo i turystyka osób niepełnosprawnych, PWSZ Biała Podlaska, 2005 5) Borowicka A. (red.),, Tworzenie i dostosowanie produktu turystycznego, Szczecin, 2007 6) Omelan A., Krzyżanowska A., Podstawski R., Turystyka szkolna w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych woj. warmińskomazurskiego, Folia Turistica 34, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi