Zarządzanie

Management

2022Z

Kod przedmiotu58S1-ZARZ
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Czerska M., Szpitter A., Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, , Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, 2010 2) Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, , PWN, Warszawa, 2006 3) Griffin R.W, Podstawy zarządzania organizacjami. , PWN, Warszawa, 1996 4) Zimniewicz K, Koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Forum Naukowe, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi