Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne z elementami planowania przestrzennego

Tourism and Recreation Management with Elements of Spatial Planning

2022L

Kod przedmiotu58S1-ZTR
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kowalczyk A., Derek M., Zagospodarowanie turystyczne, PWN Warszawa, 2010 2) Cymerman R. (red), Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, Skrypt UWM Olsztyn, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi