Żywienie człowieka

Human Nutrition

2022Z

Kod przedmiotu58S1-ZYWCZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gawęcki J., Hryniewiecki L., Podstawy nauki o żywieniu., t. 1, PWN, 2005, s. 513 2) Grzesińska W., Gajewska D., Żywienie w turystyce., t. 1, WSiP, 1999, s. 207 3) Tauber R.D., Hasik J.M., Skrzypczak K., Żywienie w turystyce i sporcie., t. 1, WSHiG, 2000, s. 107 4) Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B., Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych., t. 1, PZWL, 2008, s. 464 5) Gertig H., Przysławski J., Bromatologia – zarys nauki o żywności i żywieniu., t. 1, PZWL, 2006, s. 468
Literatura uzupełniająca
Uwagi