Turystyka i rekreacja - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Geoinżynierii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 1
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Ekonomia
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
Fizjologia człowieka z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Psychologia
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Podstawy rachunkowości i finansów
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Podstawy rekreacji i organizacja czasu wolnego
5,5
ZAL
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
30
15
Podstawy turystyki
5,5
ZAL
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
30
15
SUMA
28,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologia informacyjna
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
II - Podstawowe
Antropomotoryka
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia terenowe
Wykład
15
15
Ekologia i ochrona środowiska
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
Historia architektury i sztuki
4
ZAL
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
15
III - Kierunkowe
Geografia turystyczna
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
45
15
Pływanie z elementami treningu sportowego
1
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
30
Rekreacja ruchowa
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Rekreacyjne zagospodarowanie i użytkowanie wód
3,5
ZAL
ZAL
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
10
10
10
15
V - Praktyka
Praktyka w turystycznych obiektach noclegowych
5
ZAL-O
Praktyki
120
SUMA
28,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Odnowa biologiczna
1
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Prawo
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
30
Zarządzanie
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Ekonomika turystyki i rekreacji
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Geografia społeczno-ekonomiczna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
20
10
Gry i zabawy rekreacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
30
Krajoznawstwo
3,5
ZAL
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
15
Obsługa ruchu turystycznego
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
45
15
Systemy informacji przestrzennej z elementami kartografii
3
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
Żywienie człowieka
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
SUMA
28,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
0
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Hotelarstwo i gastronomia
5,5
ZAL
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
30
15
Ochrona przyrody i bioróżnorodności
2,5
ZAL
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
5
10
15
Organizacja i zarządzanie turystyką i rekreacją
2
ZAL
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
5
10
15
Pilotaż wycieczek krajowych i zagranicznych
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Rekreacyjne i sportowe połowy ryb
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia terenowe
Wykład
15
15
Systemy informatyczne w turystyce i rekreacji
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne z elementami planowania przestrzennego
5
ZAL
ZAL
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
6
12
27
15
V - Praktyka
Praktyka biurowa
5
ZAL-O
Praktyki
120
SUMA
28,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Dziedzictwo kulturowe
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Agroturystyka
3,5
ZAL
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia projektowe
Wykład
10
20
15
Biometeorologia w turystyce i rekreacji
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Marketing i analizarynku usług turystycznych
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Wykład
30
15
Mikrobiologia sanitarna w turystyce
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru: blok ekologiczno-turystyczny I
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru: blok kulturowo-ruralistyczny
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru: blok kulturowo-turystyczny I
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru: blok promocyjno-marketingowy
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru: blok sanitarno-środowiskowy
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru: blok zdrowotno-ruchowy I
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminaria dyplomowe 1
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
Technologie żywności
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Dziedzictwo kulinarne
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru: blok agroturystyczny
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru: blok ekologiczno-edukacyjny
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru: blok ekologiczno-turystyczny II
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru: blok kulturowo-turystyczny II
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru: blok rekreacyjno-przyrodniczy
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru: blok zdrowotno-ruchowy II
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminaria dyplomowe 2
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
Turystyka i rekreacja osób starszych i niepełnosprawnych
2,5
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
10
20
SUMA
30,0