Agroturystyka

Agritourism

2021Z

Kod przedmiotu1858S1-AGRO
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeń Organizacja i funkcjonowanie gospodarstwa agroturystycznego – prezentacja przykładowych ofert turystycznych na obszarach wiejskich w Polsce. Oczekiwania i zachowania konsumentów usług agroturystycznych. Adaptacja działki siedliskowej i budynku mieszkalnego na potrzeby gospodarstwa agroturystycznego. Aranżacja bazy noclegowej, sanitarnej oraz gastronomicznej. Analiza materiałów reklamowych – projekt ulotki lub folderu. Obowiązki właścicieli gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej. Projektowanie modelu biznesowego gospodarstwa agroturystycznego.
Opis wykładówPodstawowe pojęcia dotyczące baz turystycznych na obszarach wiejskich. Formy spędzania czasu w gospodarstwie agroturystycznym – organizacja usług i atrakcji turystycznych. Warunki organizacyjno-prawne funkcjonowania gospodarstwa agroturystycznego. Turystyka wiejska a agroturystyka. Znaczenie agroturystyki – społeczne, gospodarcze i ekologiczne. Rynek agroturystyki w Polsce i jego rozwój. Aktywność turystyczno-rekreacyjna w gospodarstwie agroturystycznym. Uwarunkowania rozwoju polskiej agroturystyki i jej organizacja – federacja, stowarzyszenia, izby. Agroturystyka w wybranych krajach Unii Europejskiej. Edukacyjny wymiar agroturystyki. Formy promocji oferty agroturystycznej.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi zasadami prowadzenia działalności agroturystycznej, funkcjonowania gospodarstwa agroturystycznego oraz nabycie umiejętności jego organizacji.
Literatura podstawowa1) Sikora J., Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. , Wyd. C.H. Beck. , 2012 2) Młynarczyk K., Agroturystyka., Wyd. UWM Olsztyn. , 2002 3) Gaworecki W., Turystyka., Wyd. PWE Warszawa. , 2010 4) Łobożewicz T., Bieńczyk G. , Podstawy turystyki., Wyd. WSE Warszawa. , 2001
Literatura uzupełniająca1) Zaręba , Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje., Wyd. naukowe PWN Warszawa. , 2000 2) Głuszak B. (ed.). , Tam gdzie miejsca mają duszę. Model tworzenia miejscowości tematycznych. , ESWIP Elbląg., 2012
UwagiBrak