Gry i zabawy rekreacyjne

Recreational Fun and Games

2020Z

Kod przedmiotu1858S1-GIZR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Przedmioty wprowadzającerekreacja ruchowa
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńTeoretyczne aspekty gier i zabaw rekreacyjnych: pochodzenie gier i zabaw, definicje, cechy i funkcje gier i zabaw, ich znaczenie, podział gier i zabaw. Gry i zabawy rekreacyjne: techniki, taktyka i przepisy wybranych gier drużynowych; sprzęt wykorzystywany w grach rekreacyjnych; gry i zabawy rekreacyjne: integracyjne, bieżne, kopne, rzutne, w wodzie, koordynacyjne, z tańcem i śpiewem, na lodowisku, na śniegu, terenowe, zabawa andrzejkowa, zabawa karnawałowa, gra w kręgle.
Opis wykładówPrzedmiot nie jest realizowany w formie wykładów.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy oraz praktycznych umiejętności taktyczno-technicznych w zakresie gier i zabaw rekreacyjnych, umiejętności organizowania i prowadzenia animacji rekreacyjnej poprzez gry i zabawy.
Literatura podstawowa1) Janikowska-Siatka M., Skrętowicz E., Szymańska E., Zabawy i gry ruchowe na lekcjach WF i festynach sportowo-rekreacyjnych, WSiP Warszawa, 2006 2) Ostrowski A., Zabawy i rekreacja w wodzie, WSiP Warszawa, 2003 3) Bondarowicz M., Staniszewski T., Wielka księga zabaw i gier ruchowych. Cz. I: wiosenno-letnie ciepłe dni, BK Wrocław, 2003 4) Bondarowicz M., Staniszewski T., Wielka księga zabaw i gier ruchowych. Cz. I: jesienno-zimowe chłodne dni, BK Wrocław, 2003
Literatura uzupełniająca1) Bronikowski M., Muszkieta R., Zabawy i gry ruchowe w szkolnym wychowaniu fizycznym, AWF Poznań, 2000
Uwagi