Historia architektury i sztuki

History of architecture and art

2019L

Kod przedmiotu1858S1-HAISZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza dotycząca historii kultury, zwłaszcza regionalnej
Opis ćwiczeńCelem ćwiczeń terenowych jest zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym miasta i regionu. Student/ka uposażona we wiedzę zdobytą na wykładach i ćwiczeniach audytoryjnych w trakcie zajęć terenowych rozpoznaje style architektoniczne, założenie średniowieczne miasta, jego modernistyczny wizerunek. Uczestnicy zajęć opracowują trasy turystyczne miasta prezentujące jego najważniejsze zabytki oraz jego najnowszy wizerunek. Zajęcia terenowe w małych grupach pozwalają na odbycie wizyt studyjnych w obiektach sakralnych, użyteczności społecznej, gdzie możliwa jest indywidualna wypowiedź na temat bryły architektonicznej, wystroju wnętrza każdego ze studentów.
Opis wykładówTreści wykładów mają za zadanie zaznajomić studentów z metodami badawczymi historii sztuki, dzięki którym możliwe właściwe odczytanie dzieła sztuki i architektury w kontekście kulturowym. Podstawowa wiedza dotycząca ikonografii i ikonologii jest przedstawiona na przykładzie analizy wybranych dzieł architektonicznych, oraz malarstwa i rzeźby.
Cel kształceniaZdobycie wiedzy przydatnej w pracy zawodowej
Literatura podstawowa1) Jonathan Glancey, Historia architektury, PWN, Warszawa, 2002 2) Pevsner Nicolaus, Historia architektury europejskiej, t. 1-2, Arkady, 2012 3) K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, PWN, Warszawa, 1986 4) Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, PWN, Warszawa, 2004 5) Anne D'Alleva, Metody i teorie historii sztuki , Univwersitas Kraków, 2013
Literatura uzupełniająca1) T. Chrzanowski, Przewodnik po zabytkowych kościołach północnej Warmii, Warmińskie Wyd. Diecezjalne, 1978 2) H. Madej, J. Piskorska, J. Wojtkowski, Przewodnik po zabytkowych kościołach południowej Warmii, Warmińskie Wyd. Diecezjalne, 1973
UwagiTworzenie przez studentów tras turystycznych miasta planowane jest jako bloki tematyczne:Olsztyn gotycki, Miasto modernistyczne, Powojenna architektura miasta. Planowane są także wyjścia do Muzeum Nowoczesności i Domu Mendelsohna.