Hotelarstwo i gastronomia

Hospitality and Gastronomy

2020L

Kod przedmiotu1858S1-HIG
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńZapoznanie z treścią sylabusa, przedstawienie harmonogramu ćwiczeń oraz zasad zaliczania zajęć. Kategoryzacja i standardy świadczenia usług hotelarskich. Kształtowanie oferty usług hotelarskich oraz dopasowywanie ich do potrzeb klientów. Zakłady gastronomiczne oraz opracowywanie oferty usług gastronomicznych dla wybranych rodzajów imprez turystycznych. Organizacja przyjęć okolicznościowych i konferencji. Turystyczne szlaki i festiwale kulinarne. Zaliczenie ćwiczeń.
Opis wykładówZapoznanie z treścią sylabusa. Historia hotelarstwa. Podstawowe pojęcia z zakresu hotelarstwa. Charakterystyka rodzajowa i kategoryzacja obiektów hotelarskich. Podział i charakterystyka usług hotelarskich. Klasyfikacja działalności gastronomicznej. Organizacja i technika obsługi konsumenta. Przyjęcia okolicznościowe – zasady planowania i organizacji. Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstw hotelarskich. Zarządzanie jakością w hotelarstwie i gastronomii. Systemy, łańcuchy i sieci hotelowe. Nowe tendencje w rozwoju usług hotelarskich, timesharing. Kodeks etyki hotelarza. Komunikacja niewerbalna. Odpowiedzialność hotelarza, Karta Frankfurcka.
Cel kształceniaPrzekazanie podstawowych pojęć z zakresu hotelarstwa i gastronomii. Zapoznanie z charakterystyką rodzajową obiektów i usług hotelarskich, kategoryzacją obiektów hotelarskich oraz organizacją przedsiębiorstw hotelarskich. Przekazanie wiedzy na temat obiektów gastronomicznych oraz organizacji obsługi konsumenta. Zapoznanie z systemami zarządzania jakością w hotelarstwie i gastronomii. Nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej kształtowania oferty hotelarskiej i gastronomicznej. Nabycie podstawowych umiejętności w zakresie planowania przyjęć okolicznościowych. Rozwijanie umiejętności komunikacji w grupie.
Literatura podstawowa1) Witkowski C., Hotelarstwo Cz.1. Podstawy hotelarstwa, PWE, 2003 2) Witkowski C., Hotelarstwo Cz.2. Międzynarodowe systemy hotelowe w Polsce, PWE, 2003 3) Błądek Z., Hotele-programowanie, projektowanie, wyposażenie, Albus, 2004 4) Ikanowicz C., Piekarski J.W., Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, SGH, 2009 5) Knowles T., Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, PWN, 2001 6) Dominik P., Gastronomia we współczesnym hotelu, Almamer, 2008 7) Jargoń R., Obsługa Konsumenta, t. 1, 2, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A., 2000 8) Sala J., Marketing w gastronomii, PWE, 2004
Literatura uzupełniająca
UwagiNa platformie e-learningowej, w Katedrze Rynku i Konsumpcji na Wydziale Nauk Ekonomicznych dostępny jest kurs pod nazwą Hotelarstwo i Gastronomia, który zawiera treści nauczania do przedmiotu a także zasady realizowania i zaliczania zajęć. Może służyć do zdalnego nauczania oraz weryfikowania wiedzy z przedmiotu.