Marketing i analiza rynku usług turystycznych

Marketing And Tourism Market Analysis

2021Z

Kod przedmiotu1858S1-MIAR
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńZasady planowania marketingowego, Planowanie marketingowe a plan marketingowy, Proces planowania marketingowego, Znaczenie badań marketingowych dla opracowania planu marketingowego, Analiza SWOT, Wyznaczanie celów marketingowych i oczekiwanych wyników, Strategie marketingowe i programy działania w turystyce i rekreacji, Pisanie planów marketingowych, Obszary badań rynkowych i marketingowych, Źródła informacji o rynku turystycznym, Procedura badania rynku turystycznego, Proces doboru próby, Techniki doboru losowego, Techniki doboru nielosowego, Badania ankietowe, Badanie zachowania konsumentów na rynku usług turystycznych (preferencji, motywów podróżowania, struktury wydatków na usługi turystyczne
Opis wykładówIstota i znaczenie marketingu w turystyce i rekreacji, Kompleks potrzeb turystycznych, Przedsiębiorstwo turystyczne w otoczeniu, Istota produktu turystycznego i jego unikalne cechy, Rodzaje produktów turystycznych, Struktura marketingowa produktu, Cykl życia produktu, Cena jako składnik kompozycji marketingowej przedsiębiorstw turystycznych, Strategia dystrybucji na rynku usług turystycznych i rekreacyjnych, Strategia promocji na rynku usług turystycznych i rekreacyjnych: (reklama, public relations, znak firmowy, oferty last minute, study tours, targi turystyczne, katalog, ulotka, strona internetowa jako główne formy marketingu turystycznego)
Cel kształceniaCelem procesu dydaktycznego jest przedstawienie istoty i znaczenia marketingu w turystyce, zaprezentowanie sposobu planowania i wykorzystania przez przedsiębiorstwo głównych narzędzi marketingowych, tj. produktu, cen, sprzedaży i promocji usług turystycznych oraz marketingowego kształtowania personelu przedsiębiorstwa turystycznego.
Literatura podstawowa1) Altkorn J, Marketing w turystyce", , PWN, 1994 2) Bosiacki S., Sikora J, "Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji", AWF w Poznaniu, 9991 3) Red. A. Panasiuk, "Marketing usług turystycznych", PWN, 7002 4) Mazurkiewicz L., "Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym" , PWE, 202 5) Pomykalski A., "Zarządzanie i planowanie marketingowe" , PWN, 8002 6) Tokarz. A. Lewandowska, "Badania rynku turystycznego", Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 4002 7) Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B, "Produkt turystyczny albo jak organizować poznanie świata" , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002
Literatura uzupełniająca1) Kaczmarczyk S,, "Badania marketingowe. Metody i techniki", PWE, 00020002 2) Maison D., Noga-Bogomilski A,, "Badania marketingowe", PWN, 7002
Uwagi